مسئولان: بخاطر جلوگیری از سیلاب‌ها کمیته تخنیکی در هرات ایجاد گردید

مسئولان: بخاطر جلوگیری از سیلاب‌ها کمیته تخنیکی در هرات ایجاد گردید

مسئولان در حوزه دریایی هریرود مرغاب می‌گویند که برای جلوگیری از سیلاب‌ها کمیته تخنیکی در ولسوالی‌های پشتون زرغون و گذره هرات ایجاد گردیده است. نور احمد بارز رئیس این حوزه می‌گوید که سرازیر شدن سیلاب‌ها در سال‌های...