مسئولان : مقداری سلاح و مهمات از ناحیه دوازدهم شهر هرات کشف شد

مسئولان : مقداری سلاح و مهمات از ناحیه دوازدهم شهر هرات کشف شد

مسئول مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات می گوید که یک میل راکت انداز نوع بی ام یک، ۲ ضرب بمب هاوان ۶۰ میلی متری، یک میل راکت انداز آر پی جی و ۴ قبضه نارنجک بدست آمده است.   وی افزود که این مواد به داخل یک باغ در ناحیه دوازدهم...