مسئولان از سرمایه گذاری جاپان برای توسعه صنعت کشاورزی هرات خبر می‌دهند

مسئولان از سرمایه گذاری جاپان برای توسعه صنعت کشاورزی هرات خبر می‌دهند

مسئولان در اداره محلی هرات می‌گویند که قرار است کشور جاپان نزدیک به ۱۰ میلیون دالر در بخش توسعه صنعت کشاورزی در این ولایت سرمایه گذاری کند.   جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات گفت که جاپان در بخش ایجاد...