مسئولان از رهایی شش زندانی در بادغیس خبر می‌دهند

مسئولان از رهایی شش زندانی در بادغیس خبر می‌دهند

مسئولان در اداره دادستانی استیناف ولایت بادغیس از رها شدن ۶ زندانی و تخفیف در دوره‌ی محکومیت ۳ تن از زندانیان زندان بادغیس خبر می‌دهند.   احمد جان عزیزی رئیس دادستانی استیناف ولایت بادغیس می‌گوید، براساس فرمان...