مسئولان اداره زراعت : روزانه ۲۰۰ تن محصولات گلخانه ای در هرات تولید می شود

مسئولان اداره زراعت : روزانه ۲۰۰ تن محصولات گلخانه ای در هرات تولید می شود

مسئولان در اداره زراعت هرات می گویند که هم اکنون در این ولایت ۳۵۰ گلخانه وجود دارد .   این مسئولان می افزایند که با موجودیت این گلخانه ها برای بیش از ۴ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه کاری فراهم شده است...