نگرانی مسئولان زراعت هرات از تخریب جنگلات

نگرانی مسئولان زراعت هرات از تخریب جنگلات

مسئولان در اداره زراعت هرات از تخریب جنگلات مختلف در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   نثار احمد امینی آمر منابع طبیعی ریاست زراعت هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد  گفته است که در ۳۰ سال گذشته در این ولایت نزدیک به ۱۵۰...