مسئولان دانشگاه فراه از کمبود امکانات در این دانشگاه خبر می‌دهند

مسئولان دانشگاه فراه از کمبود امکانات در این دانشگاه خبر می‌دهند

مسئولان در دانشگاه دولتی ولایت فراه از کمبود امکانات در این مرکز اکادمیک خبر می‌دهند. رکن‌الدین مشکانی رئیس این دانشگاه به تلویزیون چکاد می‌گوید، برق و انترنت از ضروریات عمده‌ است که این مرکز از آن محروم است. اقای...