مسئولان : ترم چهارم دانشجویان اکادمی زون ۶۰۶ انصار آغاز شد

مسئولان : ترم چهارم دانشجویان اکادمی زون ۶۰۶ انصار آغاز شد

مسئولان امنیتی در زون ۶۰۶ انصار از آغاز ترم چهارم دانشجویان اکادمی این زون خبر می‌دهند.   عبدالرئوف احمدی سخنگوی زون ۶۰۶انصار به تلویزیون چکاد می‌گوید این اکادمی برای ارتقاء ظرفیت پولیس هرات از چندی قبل آغاز به کار...