مسئولان: از سال ۲۰۰۲ میلادی تا حال بیش از ۷۰ هزار خانواده به هرات آواره شدند

مسئولان: از سال ۲۰۰۲ میلادی تا حال بیش از ۷۰ هزار خانواده به هرات آواره شدند

مسئولان در اداره امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هرات می گویند که از سال ۲۰۰۲ میلادی تا کنون بیش از ۷۰ هزار خانواده از ولایت‌های مختلف به این ولایت آواره شده اند.   جاوید نادم رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می...