مسئولان: حکومت در کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کند

مسئولان: حکومت در کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کند

مسئولان در موسسه دیده بان شفافیت انتخابات افغانستان می گویند که حکومت در کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کند.   حبیب الله شینواری مسئول برنامه‌های این موسسه می‌گوید که این موضوع را زمانی دیافتند که از آغاز کار...