مسئولان حکومتی در بادغیس به پیکارجویان طالب باج می دهند

مسئولان حکومتی در بادغیس به پیکارجویان طالب باج می دهند

پیکارجویان طالب در ولایت بادغیس برای پیشبرد پروژه های انکشافی از شرکت های مسوول اخاذی می کنند.   سید عبدالله حمایت رییس فواید عامه این ولایت با تایید این  موضوع می گوید که برای پیشبرد پروژه آب کمری و سرک ارملغ _لامان...