مسئولان در مرکز اصلاح و تربیت اطفال، از افزایش تعداد اطفال در شش ماه نخست امسال در این مرکز خبر می‌دهند

مسئولان در مرکز اصلاح و تربیت اطفال، از افزایش تعداد اطفال در شش ماه نخست امسال در این مرکز خبر می‌دهند

مسئولان در مرکز اصلاح و تربیت اطفال در هرات می‌گویند که  تعداد اطفال این مرکز در شش ماه نخست سال جاری نسبت به سال پار، افزایش یافته است   عبدالمجید حمیدی آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال به تلویزیون چکاد می گوید، اکثر این...