مسئولان: طی ۵ هفته گذشته ۲۹۳ تن به بیمارستان مرکزی هرات منتقل شده اند

مسئولان: طی ۵ هفته گذشته ۲۹۳ تن به بیمارستان مرکزی هرات منتقل شده اند

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند، طی پنج روز گذشته ۲۹۳ تن که از اثر حوادث مختلف مجروح یا کشته شده بودند، به این بیمارستان منتقل شده اند. محمد رفیق شیرزی، مدیر اداری این بیمارستان گفت که طی پنج روز اخیر  ۱۸۰ تن به...