مسئولان: بیمارستان مرکزی هرات آماده ارائه خدمات صحی در روز عاشورا می‌باشد

مسئولان: بیمارستان مرکزی هرات آماده ارائه خدمات صحی در روز عاشورا می‌باشد

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات از روی دست گرفتن اهتمامات لازم برای روز عاشورا توسط کارکنان این مرکز صحی خبر می‌دهند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات می‌گوید، از آغاز مراسم عاشورا تا ختم امروز بیش از یک...