مسئولان از سرعت بخشیدن به کار بند پوزه لیچ غور خبر می‌دهند

مسئولان از سرعت بخشیدن به کار بند پوزه لیچ غور خبر می‌دهند

مسئولان در وزارت انرژی و  آب افغانستان از سرعت بخشیدن به کار ساخت بند پوزه لیچ در غور خبر می‌دهند.   علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفته است که کار بند پوزه لیچ نباید یک روز هم توقف داشته باشد. آقای عثمانی این مطلب را...