مسئولان: بیش از ۳۵ میلیون دالر از سوی بانک جهانی به برشنا اختصاص داده شد

مسئولان: بیش از ۳۵ میلیون دالر از سوی بانک جهانی به برشنا اختصاص داده شد

مسئولان شرکت برشنای هرات می گوید که بیش از ۳۵ میلیون دالر به این شرکت از سوی بانک جهانی اختصاص داده شده است. امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا می‌گوید، مشکلاتی که در قسمت میترهای قبلی وجود داشت نیز رفع خواهد شد. وی...