مسئولان در بادغیس از کمبود آموزگاران رسمی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند

مسئولان در بادغیس از کمبود آموزگاران رسمی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند

مسئولان محلی در ولایت بادغیس از کمبود آموزگاران رسمی در اداره‌ی معارف این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. شراف الدین مجیدی سرپرست دفتر والی این ولایت به تلویزیون چکاد می‌گوید، ریاست معارف این ولایت در حدود ۱۵۰۰ آموزگار...