مسئولان : نبود امنیت سد راه عملی سازی پروژه‌ها در هرات شده است

مسئولان : نبود امنیت سد راه عملی سازی پروژه‌ها در هرات شده است

مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت هرات نبود امنیت را سد راه عملی سازی پروژه‌ها در ولسوالی‌های این ولایت عنوان می‌کنند. آقا محمد صدیقی رییس این اداره گفت که کار جغل اندازی جاده ‌ها در بیشتر روستاهای ولسوالی‌های...