تاکید مسئولان ادارۀ اطلاعات و فرهنگ هرات به حفظ و مراقبت مکان‌های تاریخی

تاکید مسئولان ادارۀ اطلاعات و فرهنگ هرات به حفظ و مراقبت مکان‌های تاریخی

تاکید مسئولان ادارۀ اطلاعات و فرهنگ هرات به حفظ و مراقبت مکان‌های تاریخی   مسئولان در ادارۀ اطلاعات و فرهنگ هرات، به حفظ و مراقبت از مکان‌های تاریخی و جاذبه های توریستی تاکید کردند. وحیدالله سلطانی، آمر توریزم و...