مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ غور از قاچاق آثار باستانی این ولایت نگران اند

مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ غور از قاچاق آثار باستانی این ولایت نگران اند

مسئولان در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غور از قاچاق آثار باستانی و تخریب آبدات تاریخی در مناطق تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت ابراز نگرانی می‌کنند. فخرالدین آریاپور رییس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید، آبدات تاریخی در...