پنج تن از مسئولان ادارۀ گمرک اسلام قلعه به دادستانی معرفی شدند

پنج تن از مسئولان ادارۀ گمرک اسلام قلعه به دادستانی معرفی شدند

پنج تن از مسئولان ادارۀ گمرک اسلام قلعه به دادستانی معرفی شدند   مسئولان در ادارۀ مبارزه با فساد اداری در زون غرب می‌گویند پنج تن از مسئولان ادارۀ گمرک "اسلام قلعه" به دادستانی معرفی شدند. طاهر انوری، رییس این اداره...