مسئله کابل بانک یا معضله ملی

مسئله کابل بانک یا معضله ملی

اختلاس و ورشکستگی کابل بانک مشکل بزرگ اقتصادی در کشور به‌حساب می‌آمد؛ اما حالا این مشکل به دنبال خود معضلاتی ازجمله رهایی یکی از عاملان عمدۀ آن و ایجاد شهرک هوشمند شده است. افراد دخیل در پرونده ایجاد و ساخت شهرک جنجالی...