مزاری شهید وحدت ملی خواهد شد

مزاری شهید وحدت ملی خواهد شد

دکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرده که نام عبدالعلی مزاری در تقویم به‌عنوان شهید وحدت ملی درج شود. در همین حال محمد محقق، معاون ریاست اجرایی روز گذشته در مراسم بیست و یکمین سالگرد...