کاهش ۳۵ درصدی مرگ و میر مادران و نوزادان در غور

کاهش ۳۵ درصدی مرگ و میر مادران و نوزادان در غور

مسئولان ریاست صحت عامه ولایت غور از کاهش ۳۵ درصدی مرگ ومیر مادران و نوزادان در این ولایت خبر می‌دهند.   جمعه گل یعقوبی، رئیس صحت عامه ولایت غور به تلویزیون چکاد گفته است که طبق بررسی آنان مرگ و میر مادران و نوزادان از...