مرگ یک طالب در هرات به دست خودش

مرگ یک طالب در هرات به دست خودش

یک طالب در هرات در نتیجه انفجار بمب دست داشته اش کشته شد.این طالب عضو گروه دین محمد چپات یکتن ازفرماندهان محلی طالبان در ولسوالی گذره هرات بوده است. مقام های امنیتی هرات می‌گویند: این طالب قصد داشت بمب دستی را به مواضع...