مرگ کهن سال‌ترین پاندای دنیا در هنگ کنگ

مرگ کهن سال‌ترین پاندای دنیا در هنگ کنگ

مقامات پارک وحش هنگ هنگ می‌گویند که یک پاندای بزرگ که تصور می‌شود مسن‌ترین پاندایی باشد که در باغ‌ وحش نگهداری می‌شود، در سن ۳۸ سالگی مرده است. سن "جیا جیا"، این پاندای ماده در مقایسه با سن انسانی حدود ۱۰۰ سال بوده...