مرگ پیر زن گدای عراقی خبر ساز شد

مرگ پیر زن گدای عراقی خبر ساز شد

مرگ یک پیر زن گدای عراقی پس از بازرسی خانه ی وی توسط پلیس خبر ساز شد.   پس  از مرگ یک پیرزن گدا، پولیس که برای تحقیقات به خانه او رفت با صحنه‌ای عجیب رو به رو شد. هنگامی که یک پیرزن تهیدست در شهر نجف کشور عراق فوت کرد،...