مرگ ملامنصور بعد از آزمایش دی ان ای از سوی پاکستان تأیید شد

مرگ ملامنصور بعد از آزمایش دی ان ای از سوی پاکستان تأیید شد

در خبرنامۀ وزارت امور داخله پاکستان آمده که آزمایش دی‌‌ان‌‌ای تأیید کرده است، فردی که در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شد، اختر محمد منصور، رهبر طالبان بوده است. به گفته این وزارت دی ان ای به‌دست‌آمده از یک...