مرگ ده کارگر چینی در یک معدن ذغال سنگ

مرگ ده کارگر چینی در یک معدن ذغال سنگ

مقام های چینی تائید می‌کنند که ده کارگر یک معدن ذغال سنگ، به دلیل گیر ماندن در آنجا، جان داده‌اند. با این حال، شمار تلفات انفجار گاز در معدن ذغال سنگ در شمال چین به ۳۲ تن رسیده‌است. ۱۸۱ کارگر هنگام انفجار در داخل معدن...