مرگ در غربت

مرگ در غربت

یک مرد مهاجر افغانستانی که چندی پیش به گونۀ عجیبی از ناحیۀ صورت در تهران مجروح شده بود دو روز پیش در یک بیمارستان در پایتخت ایران جان داد. پولیس تهران گفت که ۱۰ روز پیش این فرد را از یک خانۀ مسکونی به بیمارستان انتقال...