مرگ دختر سیزده ساله پس از دو ماه روزه گرفتن

مرگ دختر سیزده ساله پس از دو ماه روزه گرفتن

یک دختر سیزده ساله هندی پس از حدود بیشتر از دو ماه روزه داری درگذشت. در میان پیروان یک اقلیت مذهبی "آیین جین" روزه گرفتن های طولانی مدت مروج است. درپی انتشار خبر درگذشت این دختر نوجوان هندی، اکنون پولیس هندوستان تحقیقات...