مرگ‌ومیر ناشی از بیماری قند در کشور افزایش یافت

مرگ‌ومیر ناشی از بیماری قند در کشور افزایش یافت

امروز از روز جهانی صحت در کابل تجلیل شد و مقام‌های وزارت صحت عامه از افزایش بیماری قند در کشور خبر دادند. احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه کشور در این مراسم یادآور شد: بر بنیاد ارزیابی که در سال ۲۰۱۰ انجام‌شده است،...