مرکل: راه‌حل مشترک برای بحران جاری پناه‌جویان دریافت شود

مرکل: راه‌حل مشترک برای بحران جاری پناه‌جویان دریافت شود

انگلا مرکل صدراعظم آلمان از رهبران اروپایی خواسته است که یک راه‌حل مشترک را برای بحران جاری پناه‌جویان دریابند. خانم مرکل گفت در صورتی که رهبران اروپایی با ترکیه در زمینه کاهش ورود پناه‌جویان از سوریه، عراق،...