مرکل: تلاش برخی کشورها برای ممانعت از ورود آوارگان مسلمانان غیرقابل قبول است

مرکل: تلاش برخی کشورها برای ممانعت از ورود آوارگان مسلمانان غیرقابل قبول است

صدراعظم آلمان تمایل برخی کشورهای اروپایی برای عدم صدور مجوز ورود به برخی آوارگان مسلمان را غیرقابل قبول خواند. در حالی که آلمان خواستار سهمیه بندی تقسیم آوارگان در میان کشورهای اتحادیه اروپاست، آنگلا مرکل صدراعظم این...