۲۲ مرکز صحی در هرات ایجاد خواهد شد

۲۲ مرکز صحی در هرات ایجاد خواهد شد

مسئولان در اداره صحت عامه ولایت هرات از ایجاد ۲۲ مرکز درمانی در شهر و ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهند.   عبدالحکیم تمنا رئیس این اداره می‌گوید که کارهای ابتدائی این مراکز صحی تکمیل شده و قرار است کار ساخت این مراکز...