یک مرکز صحی حیوانی در بادغیس گشایش یافت

یک مرکز صحی حیوانی در بادغیس گشایش یافت

یک مرکز صحی حیوانی امروز در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس گشایش یافت.   مسئولان در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس می‌گویند که ساختمان این مرکز صحی حیوانی به ارزش بیش از ۵ میلیون افغانی اعمار و به بهره برداری...