۳ مرکز صحی در ولسوالی ادرسکن هرات مسدود اند

۳ مرکز صحی در ولسوالی ادرسکن هرات مسدود اند

 ۳ مرکز صحی در ولسوالی ادرسکن هرات به دلیل نبود امکانات مسدود اند. لعل محمد عمرزی ولسوال ادرسکن به تلویزیون چکاد می‌گوید، این ولسوالی دارای پنج باب مرکز صحی بوده که تنها یک باب آن فعال و یک باب دیگر نیمه فعال است و متباقی...