در شش ماه اخیر ۱۷ مرکز درمانی در فراه ساخته شده است

در شش ماه اخیر ۱۷ مرکز درمانی در فراه ساخته شده است

در شش ماه اخیر ۱۷ مرکز درمانی در ولایت فراه ساخته و به‌ بهره‌‌برداری سپرده شده‌ است. عبدالجبار شایق، رئیس صحت عامه فراه به تلویزیون چکاد می گوید، اداره صحت عامه این ولایت به‌همکاری موسسات خارجی همکار توانسته در شش ماه...