مرکز تجارتی زنان در ولایت بادغیس ایجاد شد

مرکز تجارتی زنان در ولایت بادغیس ایجاد شد

مرکز تجارتی زنان در ولایت بادغیس دیروز ایجاد شد. مسئولان در ادارۀ شهرداری بادغیس، ابراز امیدواری می‌نماید که با ایجاد این مرکز، به‌حضور زنان تجارت‌پیشه در این ولایت افزوده شود. عبدالقدیر کامران، شهردار بادغیس گفت:...