بزودی یک مرکز تماس کشاورزان با مسئولان در افغانستان افتتاح می‌شود

بزودی یک مرکز تماس کشاورزان با مسئولان در افغانستان افتتاح می‌شود

مقام‌ها در وزارت زراعت٬ آبیاری و مالداری افغانستان از افتتاح یک مرکز تماس به منظور ایجاد سهولت برای کشاورزان در کشور خبر می‌دهند.   این وزارت امروز چهارشنبه ۲۶ ثور، با نشر گزارشی گفت که انقریب یک مرکز تحت نام "ریاست...