مرکز ولسوالی گلستان فراه تغییر کرد

مرکز ولسوالی گلستان فراه تغییر کرد

مرکز ولسوالی گلستان ولایت فراه امروز در روستای توت در غرب این ولسوالی انتقال یافت. در مراسم انتقال مرکز این ولسوالی محمد یونس رسولی معاون والی فراه، محمد شفیق خورشید رییس ارکان حرب لوای دوم پیاده نظام قول اردوی ۲۰۷ ظفر و...