مرکز پذیرش و معلومات دادستانی کل در کابل افتتاح شد

مرکز پذیرش و معلومات دادستانی کل در کابل افتتاح شد

مقام‌ها در اداره دادستانی کل افغانستان امروز ۹جوزا، یک مرکز معلومات و پذیریش این اداره را همراه با یک باب مسجد در مقر این دادستانی در کابل افتتاح کردند.   «محمدفرید حمیدی» دادستان کل کشور در مراسم افتتاح این مرکز گفت...