مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری رسما آغاز به کار کرد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری رسما آغاز به کار کرد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کشور، امروز رسما آغاز به کار کرد. فرید حمیدی، دادستان کل کشور امروز در مراسم آغاز به کار این مرکز گفت دولت این بار در مبارزه با فساد اداری قاطعیت و جدیت لازم را دارد. وی افزود: "پیش از...