مرکز سیرک افغانستان با اجرای نمایش از روز جهانی صلح تجلیل کرد

مرکز سیرک افغانستان با اجرای نمایش از روز جهانی صلح تجلیل کرد

مرکز تعلیمی سیرک افغانستان به مناسبت روز جهانی صلح در هرات با اجرای نمایش مخالفان را دعوت به صلح کردند. مسئولان و اشتراک کنندگان در این مراسم از مخالفان مسلح دولت خواستند سلاح های خود را به زمین بگذارند و از راه های...