تا حال ۶ مرکز رای دهی در ولسوالی گذره مسدود است

تا حال ۶ مرکز رای دهی در ولسوالی گذره مسدود است

منابع در ولسوالی گذره ولایت هرات می‌گویند که در مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان در این ولسوالی، از ۱۶ مرکز رای دهی، ۶ مرکز آن مسدود است.   «شیر آقا سروری» ولسوال ولسوالی گذره ولایت هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که...