مرکز حفاظت از زنان خبرنگار در افغانستان راه‌اندازی شد

مرکز حفاظت از زنان خبرنگار در افغانستان راه‌اندازی شد

بر بنیاد گزارش‌ها، سازمان گزارشگران بدون مرز، اقدام به راه‌اندازی مرکزی برای حمایت از زنان خبرنگار در کشور کرده‌اند. این مرکز در حالی راه‌اندازی می‌شود که افغانستان پس از سوریه خطرناک‌ترین مکان برای خبرنگاران شمرده...