هیچ مرکز ثبت نام رای دهی در روستاهای فراه بازگشایی نشده است

هیچ مرکز ثبت نام رای دهی در روستاهای فراه بازگشایی نشده است

شماری از فعالین مدنی فراه می‌گویند که در دور سوم روند ثبت نام رای دهندگان در و لسوالی‌های این ولایت، تنها در مرکز ولسوالی‌ها فعال است.   «بریالی غفاری» یکی از فعالین مدنی فراه در گفتگو به تلویزیون چکاد گفت که به دلیل...