مرکز بزرگ آموزش حملات انتحاری در قندوز شناسایی شد

مرکز بزرگ آموزش حملات انتحاری در قندوز شناسایی شد

اسدالله عمرخیل والی قندوز گفته که یک مدرسۀ دینی آموزش حملات انتحاری، بمب‌سازی، ماین‌گذاری و ساخت مواد انفجاری در ولسوالی دشت ‌ارچی این ولایت شناسایی‌شده است. بر اساس معلومات مقام‌های محلی قندوز، این مدرسه از یک سال...