۴ تن بالاتر از سن قانونی در مرکز اصلاح و تربیت کودکان در هرات نگهداری می‌شوند

۴ تن بالاتر از سن قانونی در مرکز اصلاح و تربیت کودکان در هرات نگهداری می‌شوند

مسئولان در آمریت اصلاح و تربیت کودکان در هرات گفته‌اند که هم اکنون چهار تن بالاتر از سن ۱۸ سال در مرکز اصلاح و تربیت کودکان نگهداری می‌شوند. مجید حمیدی، آمر اصلاح و تربیت کودکان در هرات به تلویزیون چکاد گفته است که این...