تیراندازی در نزدیکی مرکز اسلامی زوریخ سه زخمی برجای گذاشت

تیراندازی در نزدیکی مرکز اسلامی زوریخ سه زخمی برجای گذاشت

بر اساس گزارش‌ها سه نفر در اثر وقوع تیراندازی در نزدیکی مرکز اسلامی زوریخ در سوئیس، به زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های محلی آلمان، عاملان این تیراتدازی موفق به فرار شده‌اند. با این حال پولیس از ادامه عملیات در خیابانی در...